INTERLINK

INTERLINK

Người liên hệ: Ms Phuong Anh Le

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK

2021-03-02 10:18

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4655
Ngày đăng: 02-03-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Antwerp, Paulding, Ohio, United States
Cước: 209.808.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 14-03-2021
T/T: 33 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Giá cước đã bao gồm THC/Bill/Seal/ENS/Telex

INTERLINK

2021-03-02 10:05

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
4.920.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
telex 840.000 VNĐ / Cont
7.800.000 12.720.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Busan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
6.360.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / Cont
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
telex 840.000 VNĐ / Cont
16.560.000 22.920.000 14-03-2021
Ghi chú:
Vui lòng contact em Phương Anh để biết thêm thông tin lịch tàu , booking! (+84) 906487350

INTERLINK

2021-03-02 10:02

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
4.920.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
telex 840.000 VNĐ / B/L
9.000.000 13.920.000 14-03-2021
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Đi thẳng
6.360.000
Chi tiết
DOC 960.000 VNĐ / B/L
SLF 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
telex 840.000 VNĐ / B/L
18.960.000 25.320.000 14-03-2021
Ghi chú:
Vui lòng contact em Phương Anh để biết thêm thông tin lịch tàu , booking! (+84) 906487350