Gia Nguyen Int'l Logistics

Gia Nguyen Int'l Logistics

Người liên hệ: Mr Duc Ngo

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Gia Nguyen Int'l Logistics

2021-02-04 16:14

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4571
Ngày đăng: 04-02-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chennai, Tamil Nadu, India
Cước: 44.118.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 14-02-2021
T/T: 16 Ngày
ETD:
Ghi chú:
AVAILABLE BOOKING
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-02-04