Gia Nguyen Int'l Logistics

Gia Nguyen Int'l Logistics

Người liên hệ: Mr Duc Ngo

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 201-203 CMT8, Ward 4, Distrist 3
  • +84 +84936165502
  • gianguyenco.com