Gia Nguyen Int'l Logistics

Gia Nguyen Int'l Logistics

Người liên hệ: Mr Duc Ngo

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Gia Nguyen Int'l Logistics

2021-02-04 16:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4570
Ngày đăng: 04-02-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Karachi, Sindh, Pakistan
Cước: 46.440.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 14-02-2021
T/T: 19 Ngày
ETD:
Ghi chú:
AVAILABLE BOOKING
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-02-04