SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

SOUTHERN SEASKY LOGISTICS

Người liên hệ: Mr Sean Nguyen

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +84 0707707770
  • www.mklogistics.com.vn