Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Người liên hệ: Mr khanh Do

Chức vụ: manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

2021-02-04 09:13

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #4561
Ngày đăng: 04-02-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Taichung, Taichung, Taiwan
Nơi đến: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Cước: Call/
Hiệu lực đến: 10-02-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-02-04