Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Người liên hệ: Mr khanh Do

Chức vụ: manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

2021-03-05 14:10

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Ref #4689
Ngày đăng: 05-03-2021
Dịch vụ: Air
Nơi đi: Los Angeles, California, United States (LAX)
Nơi đến: Hanoi, Vietnam (HAN)
Cước: Call/KG
Hiệu lực đến: 13-03-2021
T/T: Ngày
ETD:
Ghi chú:
Dịch vụ: Air Ngày đăng: 2021-03-05