Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương (Vietrans)

Người liên hệ: Mr khanh Do

Chức vụ: manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
7192 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
6.478.380
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / B/L
THC 2.623.860 VNĐ / Cont
IMP 208.980 VNĐ / Cont
POS 2.786.400 VNĐ / Cont
16.834.500 23.312.880 03-01-2021
7192 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
10.774.080
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / B/L
THC 4.040.280 VNĐ / Cont
IMP 301.860 VNĐ / Cont
POS 5.572.800 VNĐ / Cont
30.766.500 41.540.580 03-01-2021
7192 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
10.774.080
Chi tiết
DOC 859.140 VNĐ / B/L
THC 4.040.280 VNĐ / Cont
IMP 301.860 VNĐ / Cont
POS 5.572.800 VNĐ / Cont
30.766.500 41.540.580 03-01-2021