INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms Ngoc Chau

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms Ngoc Chau

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CHUYÊN CƯỚC TÀU BIỂN ĐI USA, EU, ASIA, AUSTRALIA

Xem thêm >>
  • 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1
  • +84 908703794
  • http://interlink.com.vn/vi/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1
  • +84 908703794
  • http://interlink.com.vn/vi/