Coral Shipping Co.,Ltd

Coral Shipping Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr Santo Domingo

Chức vụ: Sale Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Coral Shipping Co.,Ltd

Người liên hệ: Mr Santo Domingo

Chức vụ: Sale Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Coral Shipping Co.,Ltd is a Member of Tatsumi Shokai Group of Companies

Xem thêm >>
  • Room 1107, 11th Floor, WASECO Building, No.10 Pho Quang, Ward 2
  • +84 0869929807
  • https://www.coralship.co.jp/top_e/

Coral Shipping Co.,Ltd

2021-04-08 09:05

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG CONTAINER
Ref #8837
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
3.900.960
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / B/L
SLF 208.980 VNĐ / Cont
THC 2.786.400 VNĐ / Cont
33.669.000 37.569.960 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
5.294.160
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / B/L
SLF 208.980 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
66.177.000 71.471.160 30-04-2021
Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
5.294.160
Chi tiết
DOC 905.580 VNĐ / B/L
SLF 208.980 VNĐ / Cont
THC 4.179.600 VNĐ / Cont
66.177.000 71.471.160 30-04-2021