GATEWAY LOGISTICS

GATEWAY LOGISTICS

Người liên hệ: Ms Thuy Ms. Julia

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

GATEWAY LOGISTICS

2021-02-19 13:23

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jakarta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
CFS / CFS
Hàng thường
5 Ngày
Đi thẳng
21.000 378.000
Chi tiết
THC 168.000 VNĐ / CBM
CFS 210.000 VNĐ / CBM
399.000 28-02-2021

GATEWAY LOGISTICS

2021-02-04 15:24

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

GATEWAY LOGISTICS

2021-02-04 14:21

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 04 Feb 2021

© 2019 Phaata I All rights reserved I BETA