CDL EXPRESS (VIET NAM)

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

Giới thiệu

CDL is total solution about logistic. We provide best ocean freight & air freight in the world. Besides we have trucking in Viet Nam, customs brokerage and cross border transportation. Essential Door to door service, finally we provide third ...

Xem thêm >>
  • No 20, Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  • +84 +84 907 631 406
  • https://phaata.com/

CDL EXPRESS (VIET NAM)

06-11-2021 09:40

country
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng/
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ningbo
> Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 8 Ngày
5.486.400
Chi tiết
THC 2.743.200 VNĐ / Cont
CIC 1.143.000 VNĐ / Cont
D/O 800.100 VNĐ / B/L
Cleaning 342.900 VNĐ / Cont
Handling 457.200 VNĐ / Cont
10.287.000 15.773.400 14-11-2021
Ghi chú:
Booking or Báo giá: 0907631406 or moka@cdl-log.com

CDL EXPRESS (VIET NAM)

23-10-2021 09:39

country
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng/
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 3 Ngày
3.884.500
Chi tiết
THC 2.742.000 VNĐ / Cont
BILL 914.000 VNĐ / B/L
SEAL 228.500 VNĐ / Cont
5.712.500 9.597.000 31-10-2021
Ghi chú:
Báo giá quốc tế hoặc booking liên hệ: 0907631406 or EM: moka@cdl-log.com

CDL EXPRESS (VIET NAM)

30-10-2021 11:31

country
HCM-COLOMBO Bkk On Hand Ref #6968
Dịch vụ: Hàng Container (FCL)
Ngày đăng: 30-10-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 80.238.600 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 15-11-2021
T/T: 21 Ngày
ETD:
Ghi chú:
ETD 5 Nov Via Line Vasco, contact : 0907631406 Moka

CDL EXPRESS (VIET NAM)

25-10-2021 11:16

country
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng/
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 5 Ngày
7.449.100
Chi tiết
THC 4.113.000 VNĐ / Cont
BILL 914.000 VNĐ / B/L
SEAL 228.500 VNĐ / Cont
Bunker 2.193.600 VNĐ / Cont
17.823.000 25.272.100 15-11-2021
Ghi chú:
Báo giá quốc tế hoặc booking vui lòng liên hệ: 0907631406 or EM: moka@cdl-log.com

CDL EXPRESS (VIET NAM)

13-10-2021 16:57

country
HCM-COLOMBO Bkk On Hand Ref #6846
Dịch vụ: Hàng Container (FCL)
Ngày đăng: 13-10-2021
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 73.120.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 31-10-2021
T/T: 25 Ngày
ETD:
Ghi chú:
ETD 22, 25 OCT Via Line IAL

CDL EXPRESS (VIET NAM)

18-10-2021 14:52

country
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng/
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 9 Ngày
3.884.500
Chi tiết
THC 2.742.000 VNĐ / Cont
BILL 914.000 VNĐ / Cont
SEAL 228.500 VNĐ / Cont
12.567.500 16.452.000 31-10-2021
Ghi chú:
Liên hệ báo giá quốc tế hoặc booking : 0907631406 or Moka@cdl-log.com

CDL EXPRESS (VIET NAM)

13-10-2021 12:19

country
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng/
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4 5 Ngày
3.884.500
Chi tiết
THC 2.742.000 VNĐ / Cont
BILL 914.000 VNĐ / Cont
SEAL 228.500 VNĐ / Cont
7.083.500 10.968.000 31-10-2021
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4 5 Ngày
5.255.500
Chi tiết
THC 4.113.000 VNĐ / Cont
BILL 914.000 VNĐ / Cont
SEAL 228.500 VNĐ / Cont
13.253.000 18.508.500 31-10-2021
Ghi chú:
Yêu cầu báo giá quốc tế hoặc booking liên hệ: 0907631406 or EM: moka@cdl-log.com

CDL EXPRESS (VIET NAM)

28-09-2021 09:44

country
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng/
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Chủ nhật 6 Ngày
3.915.100
Chi tiết
THC 2.763.600 VNĐ / Cont
BILL 921.200 VNĐ / B/L
SEAL 230.300 VNĐ / Cont
5.757.500 9.672.600 31-10-2021
Ghi chú:
Mọi yêu cầu báo giá quốc tế hoặc booking, liên hệ : 0907631406 or EM: moka@cdl-log.com Booking on hand COLOMBO 7 Teu ETD 2.10, 5.10

CDL EXPRESS (VIET NAM)

04-10-2021 12:12

country
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng/
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 4 8 Ngày
3.915.100
Chi tiết
THC 2.763.600 VNĐ / Cont
BILL 921.200 VNĐ / B/L
SEAL 230.300 VNĐ / Cont
8.290.800 12.205.900 31-10-2021
Ghi chú:
Mọi báo giá quốc tế or Booking liên hệ: 0907631406 or EM: moka@cdl-log.com