CDL EXPRESS (VIET NAM)

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • No 20, Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  • +84 907631406
  • https://phaata.com/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • No 20, Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  • +84 907631406
  • https://phaata.com/