CDL EXPRESS (VIET NAM)

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
9249 Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.104.000
Chi tiết
THC 2.436.000 VNĐ / Cont
BILL 904.800 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ISOCC 603.200 VNĐ / Cont
AMS 696.000 VNĐ / Cont
LSS 255.200 VNĐ / Cont
8.120.000 13.224.000 30-04-2021
9249 Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
40'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
7.192.000
Chi tiết
THC 3.944.000 VNĐ / Cont
BILL 904.800 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ISOCC 1.183.200 VNĐ / Cont
AMS 696.000 VNĐ / Cont
LSS 255.200 VNĐ / Cont
22.040.000 29.232.000 30-04-2021
9249 Ho Chi Minh
> Kobe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
7.192.000
Chi tiết
THC 3.944.000 VNĐ / Cont
BILL 904.800 VNĐ / B/L
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
ISOCC 1.183.200 VNĐ / Cont
AMS 696.000 VNĐ / Cont
LSS 255.200 VNĐ / Cont
22.040.000 29.232.000 30-04-2021
9242 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
3.967.200
Chi tiết
THC 2.436.000 VNĐ / Cont
DOC 858.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
HANDLING 464.000 VNĐ / Cont
32.248.000 36.215.200 30-04-2021
9242 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.359.200
Chi tiết
THC 3.828.000 VNĐ / Cont
DOC 858.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
HANDLING 464.000 VNĐ / Cont
62.408.000 67.767.200 30-04-2021
9242 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'HQ Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.359.200
Chi tiết
THC 3.828.000 VNĐ / Cont
DOC 858.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
HANDLING 464.000 VNĐ / Cont
62.408.000 67.767.200 30-04-2021
9240 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
3.967.200
Chi tiết
THC 2.436.000 VNĐ / Cont
DOC 858.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
HANDLING 464.000 VNĐ / Cont
32.248 3.999.448 30-04-2021
9240 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'GP Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
5.359.200
Chi tiết
THC 3.828.000 VNĐ / Cont
DOC 858.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.800 VNĐ / Cont
HANDLING 464.000 VNĐ / Cont
62.408 5.421.608 30-04-2021