CDL EXPRESS (VIET NAM)

CDL EXPRESS (VIET NAM)

Người liên hệ: Ms Moka Hoang

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Điều kiện giao nhận Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
10361 Busan
> Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 2 / Thứ 3 / Thứ 5 / Thứ 6 / Thứ 7 / Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
115.000 1.104.000
Chi tiết
THC 115.000 VNĐ / CBM
CFS 345.000 VNĐ / CBM
Bill fee 575.000 VNĐ / Set
CIC 69.000 VNĐ / CBM
1.219.000 13-06-2021