US COM LOGISTICS

US COM LOGISTICS

Người liên hệ: Ms Joanna Ha

Chức vụ: Team leader

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 12FL., CIC BUILDING, NO. 2, LANE 219, TRUNG KINH STR.,DICH VONG HAU WARD,CAU GIAY DISTRICT, HA NOI, VIET NAM
  • +84 02471068866
  • http://www.uscom.net