Golden Sea Trading Services Import Export

Golden Sea Trading Services Import Export

Người liên hệ: Ms Tuyen Phan

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Golden Sea Trading Services Import Export

Người liên hệ: Ms Tuyen Phan

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Với mong muốn tiết kiệm chi phí, thời gian tăng năng suất lao động mang lại những giá trị gia tăng cho khách hàng. Chúng tôi luôn luôn tìm tòi, học hỏi, đổi mới, phát triển vì lợi ích của khách...

Xem thêm >>
  • 33 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2
  • +84 0834535888
  • https://goldensealogistics.com/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 33 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2
  • +84 0834535888
  • https://goldensealogistics.com/