NIPPON EXPRESS VIETNAM

NIPPON EXPRESS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Athena Tran

Chức vụ:

Địa điểm: CanTho, Can Tho, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
9525 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Thứ 3 / Thứ 4 / Thứ 6 / Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
4.053.000
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
2.316.000 6.369.000 31-05-2021
9525 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'GP Thứ 3 / Thứ 4 / Thứ 6 / Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
4.979.400
Chi tiết
THC 3.705.600 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
9.958.800 14.938.200 31-05-2021
9525 Ho Chi Minh
> Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'HQ Thứ 3 / Thứ 4 / Thứ 6 / Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
4.979.400
Chi tiết
THC 3.705.600 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
9.958.800 14.938.200 31-05-2021
9524 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 2 / Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
4.053.000
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
2.895.000 6.948.000 31-05-2021
9524 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 2 / Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
4.053.000
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
6.369.000 10.422.000 31-05-2021
9524 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 2 / Thứ 6 3 Ngày
Đi thẳng
4.053.000
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
6.369.000 10.422.000 31-05-2021
9523 Ho Chi Minh
> Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 2 8 Ngày
Đi thẳng
4.053.000
Chi tiết
THC 2.779.200 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
6.484.800 10.537.800 31-05-2021
9523 Ho Chi Minh
> Tokyo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 2 8 Ngày
Đi thẳng
4.979.400
Chi tiết
THC 3.705.600 VNĐ / Cont
BILL 1.042.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.600 VNĐ / Cont
14.590.800 19.570.200 31-05-2021