VMS LOGISTICS VIETNAM

VMS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Thư Trần

Chức vụ: Sales Representative

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VMS LOGISTICS VIETNAM

2021-04-02 17:11

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4879
Ngày đăng: 02-04-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Cước: 4.634.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 30-04-2021
T/T: 10 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Chưa bao gồm THC, LSS, BILL, SEAL, TLX
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-04-02