VMS LOGISTICS VIETNAM

VMS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Thư Trần

Chức vụ: Sales Representative

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng / Chuyển tải Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
8680 Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
20'GP Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
6.948.000
Chi tiết
FAF 6.948.000 VNĐ / B/L
111.168.000 118.116.000 17-05-2021
8680 Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'GP Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
12.043.200
Chi tiết
FAF 12.043.200 VNĐ / B/L
136.644.000 148.687.200 17-05-2021
8680 Ho Chi Minh
> Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Harris, Texas, United States
40'HQ Hàng ngày 43 Ngày
Chuyển tải
12.043.200
Chi tiết
FAF 12.043.200 VNĐ / B/L
136.644.000 148.687.200 17-05-2021
8537 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 42 Ngày
Đi thẳng
3.243.800
Chi tiết
THC 3.243.800 VNĐ / Cont
120.484.000 123.727.800 14-04-2021
8537 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Hàng ngày 42 Ngày
Đi thẳng
4.286.450
Chi tiết
THC 4.286.450 VNĐ / Cont
143.654.000 147.940.450 14-04-2021
8537 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 42 Ngày
Đi thẳng
4.286.450
Chi tiết
THC 4.286.450 VNĐ / Cont
143.654.000 147.940.450 14-04-2021
8535 Ho Chi Minh
> Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
20'GP Hàng ngày 42 Ngày
Chuyển tải
6.533.940
Chi tiết
THC 3.290.140 VNĐ / Cont
BILL 1.042.650 VNĐ / B/L
SEAL 231.700 VNĐ / Cont
AMS 1.042.650 VNĐ / B/L
TELEX 926.800 VNĐ / Cont
149.446.500 155.980.440 14-04-2021