VMS LOGISTICS VIETNAM

VMS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Thư Trần

Chức vụ: Sales Representative

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VMS LOGISTICS VIETNAM

Người liên hệ: Ms Thư Trần

Chức vụ: Sales Representative

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 1st Floor, Dai Thanh Binh Building, 911 Nguyen Trai, Ward 14, District 5
  • +84 908334387
  • http://www.vms.com.cn/

Dịch vụ