Viva Cargo

Viva Cargo

Người liên hệ: Ms Khanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 2nd Floor, Hong Anh Japan Building, 24 Truong Son St., Ward 2, Tan Binh District, Hochiminh City, Vietnam
  • +84 24-71006886
  • https://phaata.com/