Viva Cargo

Viva Cargo

Người liên hệ: Ms Khanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Viva Cargo

2021-04-01 14:12

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4867
Ngày đăng: 01-04-2021
Dịch vụ: Air
Nơi đi: Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Seoul, South Korea (ICN)
Cước: 50.952 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 03-04-2021
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú:
2.2 all in mức +500 /+1000
Dịch vụ: Air Ngày đăng: 2021-04-01