Viva Cargo

Viva Cargo

Người liên hệ: Ms Khanh Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Viva Cargo

2021-04-07 13:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4943
Ngày đăng: 07-04-2021
Dịch vụ: Air
Nơi đi: Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN)
Nơi đến: San Francisco, California, United States (SFO)
Cước: 136.644 VNĐ/KG
Hiệu lực đến: 11-04-2021
T/T: 8 Ngày
ETD: 10/04/2021
Ghi chú:
5.9 ALL IN / +1000KGS
Dịch vụ: Air Ngày đăng: 2021-04-07