CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Người liên hệ: Mr Quyết Thắng Lương

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Người liên hệ: Mr Quyết Thắng Lương

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

TDC Global Logistics được thành lập 06/11/2020, với đội ngũ lãnh đạo nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics cùng đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động sẽ mang đến cho quý khách những dịch v...

Xem thêm >>
  • P601 Tòa nhà Apollo, Số 10 Lô 8A1, Đường Lê Hồng Phong , Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
  • +84 0826081188
  • https://phaata.com/

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #20130 | 14-01-2022 11:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Mundra
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
Đi thẳng
4.994.000
Chi tiết
THC 3.859.000 VNĐ / Cont
BILL 908.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.000 VNĐ / Cont
119.175.000 124.169.000 31-01-2022

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #20129 | 14-01-2022 11:08

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Thứ 4 18 Ngày
Đi thẳng
4.994.000
Chi tiết
THC 3.859.000 VNĐ / Cont
BILL 908.000 VNĐ / Cont
SEAL 227.000 VNĐ / Cont
119.175.000 124.169.000 31-01-2022

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #10165 | 04-06-2021 15:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Cua Cam Port)
> Shanghai
Hai Phong (Cua Cam Port), Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
4.626.000 4.626.000 15-06-2021
Hai Phong (Cua Cam Port)
> Shanghai
Hai Phong (Cua Cam Port), Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
6.013.800 6.013.800 15-06-2021
Hai Phong (Cua Cam Port)
> Shanghai
Hai Phong (Cua Cam Port), Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
6.013.800 6.013.800 15-06-2021

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #10158 | 04-06-2021 13:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai An
> Los Angeles
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
7.170.300
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
AMS 1.040.850 VNĐ / B/L
TELEX 809.550 VNĐ / B/L
210.136.050 217.306.350 13-06-2021

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #10143 | 04-06-2021 10:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Dinh Vu Port)
> Inchon
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Inchon, South Korea
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
3.932.100
Chi tiết
THC 2.775.600 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
11.102.400 15.034.500 15-06-2021
Hai Phong (Dinh Vu Port)
> Inchon
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Inchon, South Korea
40'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
5.319.900
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
20.238.750 25.558.650 15-06-2021
Hai Phong (Dinh Vu Port)
> Inchon
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 6 Ngày
Đi thẳng
5.319.900
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
20.238.750 25.558.650 15-06-2021

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #10142 | 04-06-2021 10:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
> Yantian
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
3.932.100
Chi tiết
THC 2.775.600 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
10.755.450 14.687.550 15-06-2021
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
> Yantian
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
5.319.900
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
20.817.000 26.136.900 15-06-2021
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
> Yantian
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Yantian, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
5.319.900
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / Cont
SEAL 231.300 VNĐ / Cont
20.817.000 26.136.900 15-06-2021

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #10140 | 04-06-2021 10:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
> Hai Phong (PTSC Dinh Vu Port)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong (PTSC Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
6.615.180
Chi tiết
THC 2.775.600 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
VỆ SINH CONT 254.430 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 2.659.950 VNĐ / Cont
11.565.000 18.180.180 07-06-2021
Ningbo
> Hai Phong (PTSC Dinh Vu Port)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong (PTSC Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
11.148.660
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
VỆ SINH CONT 508.860 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 5.551.200 VNĐ / Cont
22.436.100 33.584.760 07-06-2021
Ningbo
> Hai Phong (PTSC Dinh Vu Port)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong (PTSC Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
11.148.660
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
VỆ SINH CONT 508.860 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 5.551.200 VNĐ / Cont
30.069.000 41.217.660 07-06-2021

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #10138 | 04-06-2021 10:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shenshan(Baiyun)
> Da Nang (Hai Son Port)
Shenshan(Baiyun), Guangzhou, Guangdong, China
Da Nang (Hai Son Port), Da Nang, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.915.870
Chi tiết
THC 2.775.600 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
vệ sinh cont 323.820 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 2.891.250 VNĐ / Cont
9.252.000 16.167.870 15-06-2021
Shenshan(Baiyun)
> Da Nang (Hai Son Port)
Shenshan(Baiyun), Guangzhou, Guangdong, China
Da Nang (Hai Son Port), Da Nang, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
11.333.700
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
vệ sinh cont 578.250 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 5.666.850 VNĐ / Cont
18.272.700 29.606.400 15-06-2021
Shenshan(Baiyun)
> Da Nang (Hai Son Port)
Shenshan(Baiyun), Guangzhou, Guangdong, China
Da Nang (Hai Son Port), Da Nang, Vietnam
40'HQ Thứ 2/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
11.333.700
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
vệ sinh cont 578.250 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 5.666.850 VNĐ / Cont
18.504.000 29.837.700 15-06-2021

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #10137 | 04-06-2021 10:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Qingdao
> Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
6.615.180
Chi tiết
THC 2.775.600 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
VỆ SINH CONT 254.430 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 2.659.950 VNĐ / Cont
11.102.400 17.717.580 13-06-2021
Qingdao
> Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
10.801.710
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
VỆ SINH CONT 508.860 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 5.204.250 VNĐ / Cont
20.354.400 31.156.110 13-06-2021
Qingdao
> Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
10.801.710
Chi tiết
THC 4.163.400 VNĐ / Cont
BILL 925.200 VNĐ / B/L
VỆ SINH CONT 508.860 VNĐ / Cont
Mất cân bằng vỏ 5.204.250 VNĐ / Cont
20.354.400 31.156.110 13-06-2021

CÔNG TY TNHH TDC GLOBAL LOGISTICS

Ref #5455 | 02-06-2021 15:59

country
Nơi đi: Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Cước: 12.837.150 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 14-06-2021
T/T: 7 Ngày
ETD: 9 - 16/June
Ghi chú: Giá đã bao gồm Lcc và Lss đầu cảng xếp.