New Day Line Co. LTD

New Day Line Co. LTD

Người liên hệ: Ms Dung Trần

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • ROOM 204 , 2ND FLOOR , GALAXY 9 BUILDING 9 NGUYEN KHOAI STREET ,DISTRICT 4, HO CHI MINH CITY , VIETNAM
  • +84 936970899
  • http://www.ndl.vn/