New Day Line Co. LTD

New Day Line Co. LTD

Người liên hệ: Ms Dung Trần

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

New Day Line Co. LTD

2021-04-03 09:06

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4882
Ngày đăng: 03-04-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Cước: 33.600.000 VNĐ/20GP
Hiệu lực đến: 14-04-2021
T/T: 25 Ngày
ETD: Thứ 2 hàng tuần
Ghi chú:
25 ngày chuyển tải
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-04-03