IDAC- INDOCHINA AIR CARGO AGENCY COMPANY LIMITED

IDAC- INDOCHINA AIR CARGO AGENCY COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Mr CUONG LY

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 9FL Hai Au Building, 39B Truong Son Street, Ward 4, Tan Binh Distrtrict, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • +84 28-7302 2866
  • https://indochinaaircargo.com/