Công ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

Công ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

Người liên hệ: Mr Gia Hào Diệp

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Công ty Cổ Phần Hợp Nhất Quốc Tế

Người liên hệ: Mr Gia Hào Diệp

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT QUỐC TẾ Về chúng tôi HNC Quốc tế là công ty con thuộc tập đoàn HNC Group thành lập năm 2001 * Các đối tác chiến lược: - Năm 2007: Thành lập HNC Quốc tế...

Xem thêm >>
  • Tầng 8, Tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
  • +84 1900558866
  • https://hopnhat.com/
Không có dữ liệu trong bảng