ISS Global Forwarding

ISS Global Forwarding

Người liên hệ: Ms Hiệp Lê

Chức vụ: Business Development Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
15656 Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 22 Ngày
Chuyển tải
5.372.100
Chi tiết
THC 4.229.100 VNĐ / Cont
BILL 914.400 VNĐ / Cont
SEAL 228.600 VNĐ / Cont
341.757.000 347.129.100 25-10-2021
15529 Hai Phong
> Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.717.500
Chi tiết
THC 4.574.000 VNĐ / Cont
BILL 914.800 VNĐ / Cont
SEAL 228.700 VNĐ / Cont
377.355.000 383.072.500 19-10-2021