MELODY LOGISTICS

MELODY LOGISTICS

Người liên hệ: Ms MINH HIẾU

Chức vụ: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

MELODY LOGISTICS

Người liên hệ: Ms MINH HIẾU

Chức vụ: NHÂN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

MELODY mang đến các dịch vụ:  Dịch vụ hàng nguyên container (FCL) bằng đường biển, bộ  Dịch vụ gom hàng lẻ (LCL) bằng đường biển  Dịch vụ vận chuyển đường hàng không (Air Cargo) và chu...

Xem thêm >>
  • số 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận
  • +84 +84 28 355 11 657
  • https://melodylogistics.com/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • số 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Phú Nhuận
  • +84 +84 28 355 11 657
  • https://melodylogistics.com/