AMERICAN STAR TRANSPORT

AMERICAN STAR TRANSPORT

Contact person: Mr. Phong Tran

Pos: Phó giám Đốc

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

AMERICAN STAR TRANSPORT

Contact person: Mr. Phong Tran

Pos: Phó giám Đốc

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty chúng tôi chuyên về Cước Tàu Vận Chuyển nội địa và quốc tế, Chúng tôi có 08 đầu kéo container và có kinh nghiệm 18 năm trong việc làm hải quan nhập khẩu hàng gỗ quý và máy móc. chúng tô...

See more >>
  • 41 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 365757953
  • https://phaata.com/100000000001150

Contact


Info contact

  • 41 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
  • +84 365757953
  • https://phaata.com/100000000001150
AMERICAN STAR TRANSPORT
Phong Tran (AMERICAN STAR TRANSPORT)