FBI LOGISTICS

FBI LOGISTICS

Người liên hệ: Ms Jena Ms.Jena

Chức vụ: Sales Executives

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

FBI LOGISTICS

Người liên hệ: Ms Jena Ms.Jena

Chức vụ: Sales Executives

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 19F, đường số 28, Linh Đông, Thủ Đức
  • +84 0399171750
  • http://fbilogistics.vn/lien-he/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 19F, đường số 28, Linh Đông, Thủ Đức
  • +84 0399171750
  • http://fbilogistics.vn/lien-he/