Ethan Nguyen  - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

Ethan Nguyen - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

Người liên hệ: Mr Việt Đức Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Ethan Nguyen - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

Người liên hệ: Mr Việt Đức Nguyễn

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

SCT Logistics một trong số forwarder đứng đầu thị trường việt nam với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ,đã và đang cup cấp dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu sang nhiều thị trường và đặ...

Xem thêm >>
  • 31A-31-31B Truong Son Street, Ward 04, Tan Binh Dist
  • +84 933948579
  • https://professionalshippingservice.business.site/

Ethan Nguyen - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

2021-07-27 13:56

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.600.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
EBS 690.000 VNĐ / Cont
69.000.000 73.600.000 14-08-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
6.785.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
EBS 1.380.000 VNĐ / Cont
128.800.000 135.585.000 14-08-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
6.785.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
EBS 1.380.000 VNĐ / Cont
131.100.000 137.885.000 14-08-2021
Ghi chú:
pls contact zalo 0933 948 579

Ethan Nguyen - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

2021-07-27 13:54

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
4.600.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
EBS 690.000 VNĐ / Cont
87.400.000 92.000.000 14-08-2021
Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
6.325.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
EBS 920.000 VNĐ / Cont
149.500.000 155.825.000 14-08-2021
Hai Phong
> Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
6.325.000
Chi tiết
THC 4.255.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / Cont
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
EBS 920.000 VNĐ / Cont
149.500.000 155.825.000 14-08-2021
Ghi chú:
pls contact zalo 0933 948 579

Ethan Nguyen - Cước USA & CANADA (SCT Logistics )

2021-07-14 22:55

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG KHÔNG Ref #11903
Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí (VNĐ) Tổng phí tạm tính (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh City, Vietnam(SGN)
> Chicago, Illinois, United States(ORD)
Tan Son Nhat International Airport
O'Hare International Airport
Hàng ngày 5 Ngày
Chuyển tải
32.648.500 767.280
Chi tiết
THC 1.380 VNĐ / Kg
X-RAY 460 VNĐ / Kg
AWB 230.000 VNĐ / AWB
AMS 230.000 VNĐ / AWB
Handling 0 VNĐ / Shipment
VGM 0 VNĐ / Shipment
33.415.780 31-07-2021
Ghi chú:
PLS CONTACT ZALO 0933 948 579