VNFT GROUP

VNFT GROUP

Người liên hệ: Ms DAISY LINH

Chức vụ: SALE EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

VNFT GROUP

Người liên hệ: Ms DAISY LINH

Chức vụ: SALE EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

VNFT được thành lập vào tháng 11 năm 2013 với mong muốn mang lại dịch vụ logistics hoàn hảo cho khách hàng và làm cho thế giới gần gũi hơn, là một nhà giao nhận trẻ trong ngành, VNFT tập trung vào s...

Xem thêm >>
  • 2-4 Alexandre DeRhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0365941719
  • http://vnft.vn/

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 2-4 Alexandre DeRhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0365941719
  • http://vnft.vn/