VNFT GROUP

VNFT GROUP

Người liên hệ: Ms DAISY LINH

Chức vụ: SALE EXECUTIVE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
14290 Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
7.207.200
Chi tiết
THC 4.232.800 VNĐ / Cont
BILL 915.200 VNĐ / Cont
SEAL 228.800 VNĐ / Cont
TELEX 915.200 VNĐ / Cont
AMS 915.200 VNĐ / Cont
269.984.000 277.191.200 30-09-2021
14289 Hai Phong
> Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
7.207.200
Chi tiết
THC 4.232.800 VNĐ / Cont
BILL 915.200 VNĐ / Cont
SEAL 228.800 VNĐ / Cont
TELEX 915.200 VNĐ / Cont
AMS 915.200 VNĐ / Cont
430.144.000 437.351.200 30-09-2021