VNFT GROUP

VNFT GROUP

Contact person: Ms DAISY LINH

Pos: SALE EXECUTIVE

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

VNFT GROUP

Contact person: Ms DAISY LINH

Pos: SALE EXECUTIVE

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

VNFT được thành lập vào tháng 11 năm 2013 với mong muốn mang lại dịch vụ logistics hoàn hảo cho khách hàng và làm cho thế giới gần gũi hơn, là một nhà giao nhận trẻ trong ngành, VNFT tập trung vào s...

More >>
  • 2-4 Alexandre DeRhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • +84 0365941719
  • http://vnft.vn/

VNFT GROUP

15-09-2021 17:29

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
SEA FCL Ref #14290
Origin / Destination Container Size/Type ETD Direct /
Transit
Surcharges (VND) Freight cost (VND) Total cost (VND) Valid till Action
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Fri 19 Days
Direct
7,207,200
Include
THC 4,232,800VND / Cont.
BILL 915,200VND / Cont.
SEAL 228,800VND / Cont.
TELEX 915,200VND / Cont.
AMS 915,200VND / Cont.
269,984,000 277,191,200 30-09-2021
Notes:
BOOKING ON HAND 6F

VNFT GROUP

15-09-2021 17:26

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
SEA FCL Ref #14289
Origin / Destination Container Size/Type ETD Direct /
Transit
Surcharges (VND) Freight cost (VND) Total cost (VND) Valid till Action
Hai Phong
> Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Sun 30 Days
Transit
7,207,200
Include
THC 4,232,800VND / Cont.
BILL 915,200VND / Cont.
SEAL 228,800VND / Cont.
TELEX 915,200VND / Cont.
AMS 915,200VND / Cont.
430,144,000 437,351,200 30-09-2021
Notes:
BOOKING ON HADN/ CÓ THỂ REVISE MON

VNFT GROUP

01-09-2021 15:45

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
SEA FCL Ref #13765
Origin / Destination Container Size/Type ETD Direct /
Transit
Surcharges (VND) Freight cost (VND) Total cost (VND) Valid till Action
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Sun 19 Days
Direct
7,207,200
Include
THC 4,232,800VND / Cont.
BILL 915,200VND / Cont.
SEAL 228,800VND / Cont.
TELEX 915,200VND / Cont.
AMS 915,200VND / Cont.
242,528,000 249,735,200 30-09-2021
Notes:
TÀU CHẠY DIRECT, BOOKING ON HAND