PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Pacific Lines Building, 45D/19 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM
  • +84 982300800
  • www.pacificlines.com.vn

Không tìm thấy trang bạn yêu cầu

PACIFIC LINES
Eric Mai The Hai (PACIFIC LINES)