PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
76676 Ho Chi Minh
> Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Chủ nhật 7 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
1.182.500₫ 2.483.250₫ 31-07-2023
76677 Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Thứ 7 7 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
236.500₫ 1.537.250₫ 31-07-2023
76677 Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 7 7 Ngày
1.300.750₫
Chi tiết
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
1.182.500₫ 2.483.250₫ 31-07-2023
76678 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Thứ 2 13 Ngày
3.902.250₫
Chi tiết
THC 2.601.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
16.555.000₫ 20.457.250₫ 31-07-2023
76678 Ho Chi Minh
> Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Thứ 2 13 Ngày
5.321.250₫
Chi tiết
THC 4.020.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
24.832.500₫ 30.153.750₫ 31-07-2023
76679 Ho Chi Minh
> Male
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Male, Maldives
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.902.250₫
Chi tiết
THC 2.601.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
31.927.500₫ 35.829.750₫ 31-07-2023
76679 Ho Chi Minh
> Male
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Male, Maldives
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.321.250₫
Chi tiết
THC 4.020.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
62.672.500₫ 67.993.750₫ 31-07-2023
76680 Ho Chi Minh
> Mombasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mombasa, Kenya
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
24.843.000₫ 28.746.900₫ 31-07-2023
76680 Ho Chi Minh
> Mombasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mombasa, Kenya
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
43.771.000₫ 49.094.500₫ 31-07-2023
76681 Ho Chi Minh
> Maputo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Maputo, Mozambique
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
27.209.000₫ 31.112.900₫ 31-07-2023
  • Hiển thị