PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
76681 Ho Chi Minh
> Maputo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Maputo, Mozambique
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
53.235.000₫ 58.558.500₫ 31-07-2023
76683 Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
27.209.000₫ 31.112.900₫ 31-07-2023
76683 Ho Chi Minh
> Jeddah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jeddah, Makkah, Saudi Arabia
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
43.771.000₫ 49.094.500₫ 31-07-2023
76684 Ho Chi Minh
> Berbera
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Berbera, Somalia
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
35.490.000₫ 39.393.900₫ 31-07-2023
76684 Ho Chi Minh
> Berbera
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Berbera, Somalia
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
55.601.000₫ 60.924.500₫ 31-07-2023
76685 Ho Chi Minh
> Djibouti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Djibouti, Djibouti
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
37.856.000₫ 41.759.900₫ 31-07-2023
76685 Ho Chi Minh
> Djibouti
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Djibouti, Djibouti
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
57.967.000₫ 63.290.500₫ 31-07-2023
76686 Ho Chi Minh
> Sokhna
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sokhna, As Suways, Egypt
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
27.209.000₫ 31.112.900₫ 31-07-2023
76686 Ho Chi Minh
> Sokhna
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sokhna, As Suways, Egypt
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
42.588.000₫ 47.911.500₫ 31-07-2023
76687 Ho Chi Minh
> Umm Qasr
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
22.477.000₫ 26.380.900₫ 31-07-2023
  • Hiển thị