PACIFIC LINES

PACIFIC LINES Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Eric Mai The Hai

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
76687 Ho Chi Minh
> Umm Qasr
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Umm Qasr, Iraq
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
36.673.000₫ 41.996.500₫ 31-07-2023
76688 Ho Chi Minh
> Sohar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
20'GP Thứ 2 30 Ngày
3.903.900₫
Chi tiết
THC 2.602.600₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
20.111.000₫ 24.014.900₫ 31-07-2023
76688 Ho Chi Minh
> Sohar
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sohar, Masqat, Oman
40'HQ Thứ 2 30 Ngày
5.323.500₫
Chi tiết
THC 4.022.200₫
BILL 1.064.700₫
SEAL 236.600₫
31.941.000₫ 37.264.500₫ 31-07-2023
76864 Ho Chi Minh
> Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Thứ 2 24 Ngày
3.902.250₫
Chi tiết
THC 2.601.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
11.825.000₫ 15.727.250₫ 31-07-2023
76864 Ho Chi Minh
> Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 2 24 Ngày
5.321.250₫
Chi tiết
THC 4.020.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
23.650.000₫ 28.971.250₫ 31-07-2023
76866 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 2 21 Ngày
3.902.250₫
Chi tiết
THC 2.601.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
11.825.000₫ 15.727.250₫ 31-07-2023
76866 Ho Chi Minh
> Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Thứ 2 21 Ngày
5.321.250₫
Chi tiết
THC 4.020.500₫
BILL 1.064.250₫
SEAL 236.500₫
23.650.000₫ 28.971.250₫ 31-07-2023
  • Hiển thị