Ben Line Agencies (Vietnam)

Ben Line Agencies (Vietnam)

Người liên hệ: Mr Duy Nguyen

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Ben Line Agencies (Vietnam)

Người liên hệ: Mr Duy Nguyen

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Với thế mạnh trên 150 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Ben Line sẽ đồng hành cùng bạn với những giải pháp Logistics an toàn, tối ưu chi phí, tối đa lợi nhuận cho doanh ...

Xem thêm >>
  • 5B Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, Distric 1, HCMC
  • +84 0906123949
  • https://phaata.com/100000000001231

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 5B Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, Distric 1, HCMC
  • +84 0906123949
  • https://phaata.com/100000000001231