EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 240 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN
  • +84 24443310
  • https://phaata.com/100000000001282

EVERICH VIETNAM

28-09-2021 09:35

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #14881
Cảng đi / Cảng đến Điều kiện giao nhận Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Jakarta
> Ho Chi Minh
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 4 Ngày
Đi thẳng
23.160 810.600
Chi tiết
THC 92.640 VNĐ / CBM
CFS 370.560 VNĐ / CBM
CIC 115.800 VNĐ / CBM
PCS 231.600 VNĐ / CBM
579.000
D/O 579.000 VNĐ / Set
1.412.760 15-10-2021

EVERICH VIETNAM

28-09-2021 09:35

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #14880
Cảng đi / Cảng đến Điều kiện giao nhận Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Genoa
> Ho Chi Minh
Genoa, Liguria, Italy
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 28 Ngày
Đi thẳng
810.600 903.240
Chi tiết
THC 162.120 VNĐ / CBM
CFS 393.720 VNĐ / CBM
CIC 115.800 VNĐ / CBM
PCS 231.600 VNĐ / CBM
694.800
D/O 694.800 VNĐ / Set
2.408.640 15-10-2021

EVERICH VIETNAM

28-09-2021 09:34

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #14879
Cảng đi / Cảng đến Điều kiện giao nhận Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
903.240
Chi tiết
THC 115.800 VNĐ / CBM
CFS 370.560 VNĐ / CBM
CIC 69.480 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
PCS 231.600 VNĐ / CBM
579.000
D/O 579.000 VNĐ / Set
1.482.240 15-10-2021