EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
12723 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2 / Thứ 3 4 Ngày
Đi thẳng
5.659.500
Chi tiết
THC 2.541.000 VNĐ / Cont
CCF 346.500 VNĐ / Cont
CIC 1.155.000 VNĐ / Cont
DO 924.000 VNĐ / B/L
HDL 693.000 VNĐ / B/L
9.009.000 14.668.500 14-08-2021
12077 Nagoya
> Ho Chi Minh
Nagoya, Aichi, Japan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4 / Thứ 7 9 Ngày
Đi thẳng
9.171.360
Chi tiết
THC 4.400.400 VNĐ / Cont
CIC 2.686.560 VNĐ / Cont
CCF 463.200 VNĐ / Cont
DO 1.621.200 VNĐ / B/L
20.380.800 29.552.160 31-07-2021