EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 240 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN
  • +84 24443310
  • https://phaata.com/100000000001282

EVERICH VIETNAM

13-09-2021 13:49

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ
Ref #14141
Cảng đi / Cảng đến Điều kiện giao nhận Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3/ Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
23.165 1.621.550
Chi tiết
THC 162.155 VNĐ / CBM
CFS 393.805 VNĐ / CBM
CIC 138.990 VNĐ / CBM
LSS 694.950 VNĐ / CBM
PCS 231.650 VNĐ / CBM
579.125
D/O 579.125 VNĐ / Set
2.223.840 30-09-2021