EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 240 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN
  • +84 24443310
  • https://phaata.com/100000000001282

EVERICH VIETNAM

08-09-2021 09:57

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ
Ref #13925
Cảng đi / Cảng đến Điều kiện giao nhận Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 3/ Chủ nhật 4 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
694.800
Chi tiết
THC 138.960 VNĐ / CBM
CFS 393.720 VNĐ / CBM
CIC 92.640 VNĐ / CBM
PCS 69.480 VNĐ / CBM
694.800
D/O 694.800 VNĐ / Set
1.389.600 30-09-2021