EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Mr SANG NGUYỄN

Chức vụ: sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 240 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN
  • +84 24443310
  • https://phaata.com/100000000001282

EVERICH VIETNAM

2021-07-27 10:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #12381
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
/ 2 Ngày
Đi thẳng
0
Cước vận chuyển đã được bao gồm
555.840
Chi tiết
THC 138.960 VNĐ / CBM
CFS 185.280 VNĐ / CBM
EBS 115.800 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
231.600
RR 231.600 VNĐ / CBM
787.440 31-07-2021

EVERICH VIETNAM

2021-07-22 13:16

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #12209
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
CFS / CFS
Hàng thường
/ 8 Ngày
Đi thẳng
1.042.200 509.520
Chi tiết
THC 185.280 VNĐ / CBM
CFS 208.440 VNĐ / CBM
LSS 115.800 VNĐ / CBM
347.400
RR 231.600 VNĐ / CBM
EBS 115.800 VNĐ / CBM
1.899.120 31-07-2021

EVERICH VIETNAM

2021-07-21 10:29

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
5.326.800
Chi tiết
THC 2.431.800 VNĐ / Cont
CIC 1.158.000 VNĐ / Cont
DO 810.600 VNĐ / B/L
HANDLING FEE 694.800 VNĐ / B/L
CCF 231.600 VNĐ / Cont
6.716.400 12.043.200 28-07-2021