EVERICH VIETNAM

EVERICH VIETNAM

Người liên hệ: Ms. CECILIA THANH

Chức vụ: SALE

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Nơi đi / Nơi đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển
/Tuyến
Cước vận chuyển Phụ phí Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
31856
Ho Chi Minh (SGN)
> Bangkok (BKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Bangkok, Thailand (BKK)
Thứ 5/ Thứ 7/ Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
7.008.489₫ 987.623₫
Chi tiết
THC 1.399₫ / Kg
AWB 116.575₫ / AWB
AMS 279.780₫ / AWB
MCC 466₫ / Kg
FWB 279.780₫ / AWB
7.996.112₫ 30-06-2022
31854
Ho Chi Minh (SGN)
> Sydney (SYD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Sydney, New South Wales, Australia (SYD)
Thứ 7 1 Ngày
Đi thẳng
21.804.188₫ 987.623₫
Chi tiết
THC 1.399₫ / Kg
AWB 116.575₫ / AWB
AMS 279.780₫ / AWB
MCC 466₫ / Kg
FWB 279.780₫ / AWB
22.791.811₫ 30-06-2022
31853
Ho Chi Minh (SGN)
> Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Singapore (SIN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
6.619.129₫ 987.623₫
Chi tiết
THC 1.399₫ / Kg
AWB 116.575₫ / AWB
AMS 279.780₫ / AWB
MCC 466₫ / Kg
FWB 279.780₫ / AWB
7.606.752₫ 30-06-2022
30388
Ho Chi Minh (SGN)
> Mumbai (BOM)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Mumbai, Maharashtra, India (BOM)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
16.272.480₫ 843.552₫
Chi tiết
THC 1.392₫ / Kg
AWB 116.000₫ / AWB
AMS 278.400₫ / AWB
Handling 139.200₫ / Shipment
MCC 464₫ / Kg
17.116.032₫ 31-05-2022
23081
Ho Chi Minh (SGN)
> Shanghai (PVG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Shanghai, China (PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
16.516.300₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
17.490.580₫ 31-03-2022
23080
Ho Chi Minh (SGN)
> Bangkok (BKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Bangkok, Thailand (BKK)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
8.834.300₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
9.808.580₫ 31-03-2022
23079
Ho Chi Minh (SGN)
> Melbourne (MEL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Melbourne, Victoria, Australia (MEL)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
27.655.200₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
28.629.480₫ 31-03-2022
23077
Ho Chi Minh (SGN)
> Osaka (KIX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Osaka, Honshu, Japan (KIX)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
21.893.700₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
22.867.980₫ 31-03-2022
23076
Ho Chi Minh (SGN)
> Kuala Lumpur (KUL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Kuala Lumpur, Malaysia (KUL)
Hàng ngày 2 Ngày
Chuyển tải
6.529.700₫ 974.280₫
Chi tiết
THC 1.380₫ / Kg
X-RAY 460₫ / Kg
AWB 115.000₫ / AWB
AMS 276.000₫ / AWB
FWB 276.000₫ / Shipment
7.503.980₫ 31-03-2022
22267
Ho Chi Minh (SGN)
> Riyadh (RUH)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Riyadh, Saudi Arabia (RUH)
Hàng ngày 4 Ngày
Chuyển tải
21.416.080₫ 832.644₫
Chi tiết
THC 1.374₫ / Kg
AWB 114.500₫ / AWB
AMS 274.800₫ / AWB
Handling 137.400₫ / Shipment
X-RAY 458₫ / Kg
22.248.724₫ 19-03-2022
  • Hiển thị  
EVERICH VIETNAM
CECILIA THANH (EVERICH VIETNAM)