World Blis Logistics

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • Landmark 81, 720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • +84 0961885675
  • https://phaata.com/100000000001306

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
3.898.950
Chi tiết
THC 2.752.200 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
14.678.400 18.577.350 15-09-2021
Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
33.026.400 38.301.450 15-09-2021
Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
33.026.400 38.301.450 15-09-2021

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
3.910.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
84.640.000 88.550.000 14-09-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
153.640.000 158.930.000 14-09-2021
Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
153.640.000 158.930.000 14-09-2021

World Blis Logistics

Ref #13499 | 24-08-2021 10:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
Đi thẳng
3.898.950
Chi tiết
THC 2.752.200 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
14.678.400 18.577.350 15-09-2021
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
33.026.400 38.301.450 15-09-2021
Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Thứ 6/ Chủ nhật 11 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
33.026.400 38.301.450 15-09-2021

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
3.910.000
Chi tiết
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
96.140.000 100.050.000 14-09-2021
Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'GP Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
165.140.000 170.430.000 14-09-2021
Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'HQ Thứ 2/ Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
5.290.000
Chi tiết
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
BILL 920.000 VNĐ / B/L
SEAL 230.000 VNĐ / Cont
165.140.000 170.430.000 14-09-2021

World Blis Logistics

Ref #6515 | 27-08-2021 14:29

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 241.500.000 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2021
T/T: 28 Ngày
ETD: 04/09/2021
Ghi chú: 4X40’HC HCM-LGB Via YANGMING, ETD: 4 SEP 2021.VALID : AUG 26-31 Cancel or delay fee : 2000 usd/cont

World Blis Logistics

Ref #13497 | 24-08-2021 10:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
3.898.950
Chi tiết
THC 2.752.200 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
1.605.450 5.504.400 15-09-2021
Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
3.440.250 8.715.300 15-09-2021
Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
3.440.250 8.715.300 15-09-2021

World Blis Logistics

Ref #13496 | 24-08-2021 10:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
3.898.950
Chi tiết
THC 2.752.200 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
1.605.450 5.504.400 15-09-2021
Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
3.440.250 8.715.300 15-09-2021
Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Thứ 2 7 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
3.440.250 8.715.300 15-09-2021

World Blis Logistics

Ref #13492 | 24-08-2021 10:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
5.405.000
Chi tiết
DO FEE 920.000 VNĐ / B/L
CLEANING FEE 345.000 VNĐ / Cont
THC 2.760.000 VNĐ / Cont
CIC 1.380.000 VNĐ / Cont
8.740.000 14.145.000 31-08-2021
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
8.395.000
Chi tiết
DO FEE 920.000 VNĐ / B/L
CLEANING FEE 575.000 VNĐ / Cont
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
CIC 2.760.000 VNĐ / Cont
16.790.000 25.185.000 31-08-2021
Bangkok
> Ho Chi Minh
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
8.395.000
Chi tiết
DO FEE 920.000 VNĐ / B/L
CLEANING FEE 575.000 VNĐ / Cont
THC 4.140.000 VNĐ / Cont
CIC 2.760.000 VNĐ / Cont
16.790.000 25.185.000 31-08-2021

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 19 Ngày
Đi thẳng
0
Phụ phí đã được bao gồm
259.900.000 259.900.000 01-09-2021

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
3.898.950
Chi tiết
THC 2.752.200 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
80.960.550 84.859.500 30-08-2021
Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'GP Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
136.921.950 142.197.000 30-08-2021
Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
5.275.050
Chi tiết
THC 4.128.300 VNĐ / Cont
BILL 917.400 VNĐ / B/L
SEAL 229.350 VNĐ / Cont
136.921.950 142.197.000 30-08-2021