World Blis Logistics

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

World Blis Logistics

Người liên hệ: Ms. Lan Lê

Chức vụ: Sale Logistics

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 241.500.000₫/40HQ
Hiệu lực đến: 31-08-2021
T/T: 28 Ngày
ETD: 04/09/2021
Ghi chú:
4X40’HC HCM-LGB Via YANGMING, ETD: 4 SEP 2021.VALID : AUG 26-31 Cancel or delay fee : 2000 usd/cont
Chia sẻ
  • Hiển thị  
World Blis Logistics
Lan Lê (World Blis Logistics )